Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 12 990 Kč (519,60 EUR)
skladem
naše cena 350 Kč (14,00 EUR)
skladem
naše cena 200 Kč (8,00 EUR)
skladem

KONTAKTY

Numismatika CB s.r.o.
Dopravně obchodní centrum Mercury
Nádražní 1759, 370 01 České Budějovice
tel: +420774319910
napište nám
info@numismatikacb.cz
 
 
Puncovní značky:
 

 


Aukce » Aukční řád

Aukční řád

Aukční řád pořadatele (dražebníka) dobrovolné, společné dražby věcí movitých Numismatika CB s.r.o.

  1. Pořadatel aukce

Pořadatelem dobrovolné, společné dražby věcí movitých (dále jen dražebník) je Numismatika CB s.r.o., se sídlem Třešňová 2214/2, 370 06 České Budějovice, identifikační číslo: 28149106, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21439. Dražba se koná v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. – O veřejných dražbách. Dražebník vystupuje v dražbě jako zprostředkovatel prodeje věcí svěřených do dražby. Za to mu náleží odměna za zprostředkování prodeje věci a na úhradu vynaložených nákladů v souvislosti s dražbou.

  1. Účastníci aukce

Účastníkem aukce mohou být tuzemské i zahraniční fyzické a právnické osoby způsobilé k právním úkonům. Zájemce, který se účastní sálové aukce osobně, se musí do aukce přihlásit u pořadatele aukce, kde obdrží dražební číslo. Nabídky na sále pak podává zvednutím tohoto přiděleného čísla. Před zahájením dražby lze poslat písemné limity na adresu Numismatika CB, Nádražní 1759, 370 01 České Budějovice, nebo elektronicky na adresu info@numismatikacb.cz

  1. Průběh dražby

Přihazovat na dražené položky může pouze registrovaný dražitel. Draží se v českých korunách (CZK) od vyvolávací ceny. Výše příhozů je stanovena tabulkou dražebních příhozů.

Do 100 Kč

5 Kč

Do 10 000 Kč

500 Kč

Do 200 Kč

10 Kč

Do 20 000 Kč

1 000 Kč

Do 500 Kč

20 Kč

Do 50 000 Kč

2 000 Kč

Do 1 000 Kč

50 Kč

Do 100 000 Kč

5 000 Kč

Do 2 000 Kč

100 Kč

Do 200 000 Kč

10 000 Kč

Do 5 000 Kč

200 Kč

Do 500 000 Kč

20 000 Kč

 

Dražba je anonymní, dražitelé v sále činí příhozy zvednutím přiděleného čísla. Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání, udělením příklepu je dražba ukončena. Přiklepnutým podáním je účastník dražby vázán. Nebylo-li v dražbě učiněno nejnižší podání, položka zůstává neprodaná. Aukce končí vydražením poslední nabízené položky.

Dražitel na sále má přednost před zaslaným limitem ve stejné výši.

  1. Úhrada ceny dosažené vydražením

Vydražitel je povinen uhradit dosaženou cenu včetně dražební přirážky 15 %. Platba za vydražené položky se přijímá v hotovosti na sále, nebo v prodejně Numismatika CB, nebo převodem na bankovní účet, nebo na dobírku. Převzetí vydražených položek lze osobně na sále, nebo v prodejně Numismatika CB, nebo zaslat poštou po předchozí platbě na bankovní účet, nebo zaslat poštou na dobírku.

  1. Nabytí vlastnictví k vydražené věci

Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením včetně stanovené 15 % přirážky ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu vydraženého v dražbě. Neuhradí-li vydražitel cenu věci dosaženou vydražením včetně všech přirážek ve stanovené lhůtě, je to považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly. Na takovouto položku se pak pohlíží jako na neprodanou se všemi důsledky pro dražitele i navrhovatele.

  1. Reklamace

Limitenti mohou reklamace uplatnit do tří dnů od převzetí zásilky. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní, nebo osobně v prodejně Numismatika CB a je nutno uvést důvody reklamace. O oprávněnosti reklamace rozhodne dražebník. Podle odst. 1 § 63 zák. navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby. V případě uznané reklamace se pohlíží na takovouto položku jako na neprodanou. Tato položka bude navrhovateli vrácena a ten je povinen bezodkladně vrátit finanční částku za tuto věc již vyplacenou.

  1. Závěrečná ustanovení

Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. - o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení vydává např. Národní muzeum v Praze nebo Moravské muzeum v Brně. Osvědčení není nutné na vývoz mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918.