Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 24 500 Kč (980,00 EUR)
skladem

KONTAKTY

Numismatika CB s.r.o.
Dopravně obchodní centrum Mercury
Nádražní 1759, 370 01 České Budějovice
tel: +420774319910
napište nám
info@numismatikacb.cz
 
 
Puncovní značky:
 

 


05. 01. 2018

Největší císařský stříbrný nominál.

Největší císařský stříbrný nominál. 

POSUD NEZNÁMÝ A JEDINEČNÝ MULTIPLUS VALENTINIÁNA I.

Federico GAMBACORTA.

 

Kolos z apulské Barletty, považovaný některými badateli za sochu Valentiniána I.

            Numismatika nikdy nepřestává ohromovat své milovníky a badatele tím, že se často objevují exempláře posud neznámé nebo vykazující neznámé varianty. Úrodným polem pro taková zjevení jsou jistě archeologické výzkumy, soukromé nebo veřejné sbírky (z toho plyne jejich důležitost a nutnost je systematicky publikovat, nemluvě o otázce jejich ochrany) a zvláště numismatický trh.

            Právě na jedné numismatické aukci (Ira & Larry Goldberg Auctioneers, sale 53, May 24-27, 2009, lotto 1931) se před nedávnem objevil nádherný stříbrný a nikdy předtím neviděný kus, prodaný za krásnou částku 345.000 dolarů, jehož pravost byla zaručena nikým menším, než takovými autoritami v oboru jako David R. Sear a Frank L. Kovac.

            Jde o stříbrný multiplus, užijeme-li anglosaskou definici, o váze 104, 3 gr a průměru 66 mm, ražený v mincovně v Antiochii se jménem Valentiniána I. Přední straně vévodí busta císaře, obráceného vpravo, jenž je oděn ve zbroji, má paludamentum a perlový císařský diadém; opis praví: DN VALENTINI / ANVS P F AVG. V poli na zadní straně je uprostřed vavřínového věnce text: VOTIS / X / MVLTIS / XX a pod ním značka mincovny AN.

Až posud byl za největší stříbrný nominál, jaký kdy byl ražen v dlouhých dějinách římského impéria, multiplus Priska Attala. Tento nominál - dochovaný, mimo jiné, v několika exemplářích, všech ražených v Římě - vykazuje váhu, pohybující se mezi 74, 8 gr a 78, 0 gr a má střední průměr asi 50 mm. Jeho standardní podoba musela pravděpodobně odpovídat čtvrtině libry a jeho hodnota odpovídala nahrubo asi jednomu a čtvrt solidu. Na přední straně nese poprsí usurpátora ve zbroji, oděného v paludamentum a s rozetovým diadémem a opisem: PRISCVS ATTA / LVS P F AVG; na zadní straně je zobrazena čelně personifikace Říma, sedící na trůnu, s obráceným kopím v levé ruce a malou Victorií na glóbu, která ji korunuje, v pravé ruce, s opisem: INVICTA / RO / MA AETERNA, a u paty značkou mincovny RMPS.

            Tento zvláštní typ mince, i když ve vlastním slova smyslu nejde o minci, protože nebyla určena k oběhu, byl pravděpodobně ražen v prvních měsících roku 410 po Kr. pravděpodobně jako znamení uznání vůči vizigótskému králi Alarichovi, který byl přímo zodpovědný za Priskovo jmenování císařem. Nelze však vyloučit, že i tyto multiply mohly být ve skutečnosti součástí tradičního obdarování (largitio), rozdávaného každým nově provolaným císařem Římanům. V tomto případě, vzhledem k mimořádnosti tohoto exempláře, museli být těmi, jimž byl určen, pravděpodobně muži z nejvyšších vrstev společnosti jako senátoři, kteří viděli jak je jim barbarským králem dosazován císař a bylo tedy třeba si je zavděčit!

            Ve světle Valentiniánova exempláře je primát multiplů Priska Attala překonán. Takovýto nominál v hodnotě jednoho a půl solidu a o váze téměř třetiny libry, byl ražen k oslavám Valentiniánových quinquennalií a velmi pravděpodobně i quinquennalií jeho bratra Valenta.

            Flavius Valentinianus, narozený roku 321 po Kr. v Cibalae v jižní Pannonii (dnešní chorvatské Vinkovci), byl po brilantní vojenské kariéře provolán císařem v Nikáji 26. února roku 364 po Kr. Valentinián v tomto směru následoval příklad svých předchůdců Iuliana a Ioviana a dal při této příležitosti razit v mnoha císařských mincovnách sérii zlatých a stříbrných emisí, oslavujících, nečekaně, jeho první quinquennium vlády. Tutéž věc, kterou o měsíc později učiní jeho mladší bratr Valens, korunovaný Valentiniánem jako spolu-Augustus pro východní část impéria.

            Tato věc by se mohla jevit jako anomální, protože tradičně, a o to méně v pokonstantinovském období, vota vyjadřovala skutečné naplnění pětiletí vlády, vota soluta (VOT / … ) a přání do dalšího pětiletí, vota suscepta (MVLT / … ). S Valentiniánem I. naopak to, co je v anglosaském prostředí zváno vota-coins, bylo výlučnou funkci přání do budoucna, tedy obě strany opisu na zadní straně bylo třeba chápat jako vota suscepta.

            Díky tomu je také více pochopitelná skutečnost, že byla první skutečná quinquennalia Valentiniána I. slavena nikoli ve chvíli naplnění pátého roku vlády (26. února 369), ale na začátku pátého roku vlády: 26. února 368 po Kr. (Chastagnol 1987, 1996).

            Jak si lze představit v tomto bodě, vota-coins, týkající se těchto oslav, nesla na zadní straně opis VOT X / MVLT / XX, tedy přesně nápis, přítomný na našem multiplu. Jak jsme již mohli naznačit, při příležitosti takových významných slavností bylo zvykem, aby vládnoucí císař obdarovával římský lid různými dary: přirozeně těmi nejvytouženějšími bylo zlato a stříbro, ale šlo také o slonovinu, drahé látky a nepohrdlo se ani dalšími dárky. Tyto largitiones byly různé jak z hlediska své symbolické, tak ekonomické ceny, na základě společenského statutu, zastávaného úřadu a významu osoby, která je dostávala. Přecházelo se tedy od mincí, rozhazovaných mezi dav lidu při hrách nebo procesích ke stříbrným vázám, plným solidů pro členy veřejné správy; od 4-5 solidů, rozdávaných vojákům, ke slonovinovým diptychům, missoriím, stříbrným nádobám, librám zlata a stříbra, medailonům, předávaným osobně císařem těm nejvyšším úředníkům impéria.

            Multiplus Valentiniána I., vzhledem k jeho spíše umělecké, než ekonomické hodnotě, musel být jistě určen nějaké osobě vysokého postavení:  v popise tohoto kusu z katalogu Ira & Larry Goldberg se napovídá, že  jí mohl být Theodosius Starší, známý také jako comes Theodosius, otec budoucího císaře Theodosia I. (379-395 po Kr.). Ten předtím zastával hodnost comes Britanniarum. Takovéto jmenování mu bylo zjevně uděleno před jeho vojenským tažením do Británie na počátku roku 368 po Kr., možná právě v souvislosti s oslavami Valentiniánových quinquennalia, ale spojovat takovýto multiplus, mimo jiné vyražený v nejvýchodnější mincovně impéria, s Theodosiem, ve chvíli, kddy se, mimo jiné, císař sám nacházel v Trevíru, je spíše smělou hypotézou!

            Pravděpodobně se nikdy nebudeme moci dozvědět, komu byl takovýto dar určen: zbývá však fascinující lesk posud neznámého medailonu, zjevně jediného svého druhu. 

(Federico GAMBACORTA, Il più grande nominale in argento imperiale. Un multiplo unico ed inedito di Valentiniano I, v: „Il Giornale della Numismatica“, č. 10 /21/, (Quibus Edizioni) říjen 2013, s. 39-41, přel. fjh; předkládané texty jsou nekomerčním informačním a studijním materiálem Numismatiky CB s.r.o., zaměřeným k rozšíření obzorů numismatiků a propagaci numismatiky samé. Autorská práva náleží autorům samým či svrchu uvedeným institucím, nakladatelstvím a redakcím).

fragment hlavy mramorové sochy Valentiniána I., Kodaň, Ny Carlsberg Glyptotek, inv. č. 1475

 

jediný dochovaný exemplář posud neznámého multiplu Valentiniána I.

(aukce: Ira & Larry Goldberg Auctioneers, sale 53, May 24-27, 2009, lotto 1931)