Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 24 500 Kč (980,00 EUR)
skladem

KONTAKTY

Numismatika CB s.r.o.
Dopravně obchodní centrum Mercury
Nádražní 1759, 370 01 České Budějovice
tel: +420774319910
napište nám
info@numismatikacb.cz
 
 
Puncovní značky:
 

 


01. 11. 2017

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA ZAKOUPENÍ TRAJÁNOVA SESTERTIU SE ZOBRAZENÍM PŘÍSTAVU PORTUS.

Fabrizio MONACO.

 

AE sestertius císaře Marka Ulpia Nervy Traiana (* hispánská Italica 18.9. 53 - + kylýkijský Selinús 8.8. 117, vládnul v létech 98-117), RIC Traianus, II 632, 33 mm, 23.35 gr, 6 h, ražený v římské mincovně v létech 106-111; avers: IMP CAES NERVAE Traiano AVG GER DAC P M TR P COS V P P; revers: PORTVM TRAIANI, šestiboký bazén Trajánova Přístavu, obklopený skladišti, sýpkami (horrea), doky, ale i císařským Palácem a triumfálními oblouky na přístupových komunikacích - je patrné jak velký význam má toto zobrazení pro rekonstrukci vzhledu zástavby Přístavu (nejde o lépe zachovaný exemplář curyšské aukce)

Zachránit sestertius s Trajánovým Portus. Čtyřiadvacátého října 2017 proběhne v Zürichu aukce, jež má velký význam pro dějiny Fiumicina. Bude zde totiž vydražena vzácná mince v dokonalém stavu, římský sestertius, nesoucí na aversu poprsí císaře Trajána a na reversu zobrazení šestibokého přístavu Říma, který nesl jeho jméno. Je to velmi vzácný a výjimečný exemplář, dokonale zachovaný, s hnědo-zelenou patinou, datovatelný do let 112-114 po Kr. Mistrovské dílo nejen pro milovníky numismatiky, ale i pro samotné město Fiumicino.

Veřejná sbírka.

A tak assesor Paolo Calicchio, Pro Loco z Fiumicina a internetový portál QFiumicino.com, společně s dalšími soukromými osobami vyhlásili v těchto dnech veřejnou sbírku prostředků, potřebných pro jeho zakoupení, „crowdfunding“, jak se dnes říká, aby se mince navrátila tam, kde byla před devatenácti stoletími vytvořena. Podle znalců dosáhne cena tohoto Trajánova sestertiu asi 15.000 euro, zatímco aukce se začne odvíjet od vyvolávací ceny 12.000 euro. „Naším přáním je, aby nás místní společenství občanů v této zkoušce podpořilo“ - prohlašuje assesor Calicchio - „a naším cílem je navrátit tuto minci do Fiumicina a pak ji darovat Sovrintendenza archeologica, jež by ji mohla vystavit v Muzeu římských lodí (Museo delle navi romane), které se brzy znovu otevře veřejnosti. Jde o jedinečnou, neopakovatelnou příležitost, jíž se nemůžeme zříci s přihlédnutím k tomu, jak je tato mince vzácná a důležitá. Chceme se snažit navrátit do města Fiumicina významnou část jeho dějin, máme prostě v úmyslu „dát císaři, co je císařovo“. Děláme to i pro naši mládež, protože bez historické paměti není budoucnosti, jež by obstála“. „Budu v Pro Loco ve Fiumicinu, abych přijímal dary (tel. 06-65047520), a v případě, že by nás na aukci někdo přeplatil, budou v plné výši navráceny. Právě v tomto roce 2017 přece slavíme významné výročí, 1900 let od úmrtí císaře Trajána, jenž zemřel roku 117 po Kr.“, vysvětluje Pino Larango, předseda Pro Loco, „což je událost, slavená v celém světě“.

Dar a pocta císaři Trajánovi.

„Bylo by pro nás krásné, kdyby Optimus Princeps od nás dostal na znamení naší úcty tento dar“ - pokračuje Larango- „relikvii mimořádné hodnoty. Připomínáme, že Trajánův Přístav (Portus Traiani) byl na podnět císaře zbudován Apollodórem z Damašku, uměleckým géniem starověkého Říma. Po celá staletí představoval ohnisko ekonomického života starověkého Říma a byl symbolem moci a ústřední role impéria v politickém panoramatu starověkého světa. Tento sestertius by byl velkolepým svědectvím pro budoucí generace“.

(Fabrizio MONACO, Fiumicino, una colletta per riportare sul litorale il magnifico sesterzio del Porto di Traiano all'asta a Zurigo, v: „Il Messaggero.it“ ze 14.10. 2017,

http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/fiumicino_una_colletta_per_salvare_il_sesterzio_di_traiano-3300893.html

přel. fjh; tyto texty jsou nekomerčním informačním a studijním materiálem Numismatiky CB s.r.o., zaměřeným k rozšíření obzorů numismatiků a propagaci numismatiky samé. Autorská práva náleží autorům samým či svrchu uvedeným institucím, nakladatelstvím a redakcím).

Portus

https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_(citt%C3%A0_antica)

Portus byl městskou aglomerací, ležící severně od Ostie na pravém břehu Tiberu a u pobřeží Tyrhénského moře. Byl to přístav starověkého Říma, jeho základy dnes leží na katastru města Fiumicino.

Claudiovská fáze přístavu.

AE sestertius císaře Nerona, RIC I 178; WCN 120, 37 mm, 28.77 gr, 6 h, ražený římskou mincovnou roku 64; avers: NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P; revers: AUGUSTI (nahoře) S PORTO S T C (dole), zobrazuje dokončený Claudiův přístav, v horní části vidíme Maják, v dolní personifikaci řeky Tiberu.

Prvním přímořským přístavem Říma byl říční přístav u ústí Tiberu u Ostie. Císař Claudius byl prvním, jenž dal zbudovat další přístav asi čtyři kilometry na sever od Ostie, nazvaný Portus, na ploše asi 70 hektarů, vybavený dvěma dlouhými moly, vybíhajícími do Tyrhénského moře, mezi nimiž byl malý umělý ostrůvek s Majákem. Stavba Majáku se opírala o potopený (a voděvzdorným římským betonem vylitý) trup mimořádně velké lodi, na níž dal Caligula roku 37 převézt z egyptské Heliopole obelisk, vztyčený na vatikánském Cirku. Claudius na jednom ze svých nápisů z roku 46 prohlašuje, že dal prokopat kanály z Tiberu, aby usnadnil práce na svém přístavu a zbavil také Řím nebezpečí záplav této řeky (CIL XIV, 00085). Přístav, dokončený za císaře Nerona, měl oproti Ostii řadu předností: nebyl jen přístavem říčním, ale přímořským a kanálem byl spojen s Tiberem a tedy s Římem samým. Byl chráněn před jihozápadními větry. Nero dal novému přístavu jméno Portus Augusti. Claudius dal také zbudovat silnici Via Portuense, která spojovala přístav s Římem a byla dlouhá 15 římských mil (24 km).

Trajánovská fáze.

Nový přístav byl příliš vystaven mořským bouřím. Tacitus uvádí, že již roku 62, tedy ještě před dokončením stavebních prací, se v něm potopily za bouře dvě stovky lodí. Krom toho byla jeho údržba krajně nákladná. Císař Traianus dal proto Apollodórovi z Damašku (nabatejského původu, * 50/60 - + 130) zbudovat nový umělý přístav, Portus Traiani, funkčnější a více vzdálený od pobřeží, než onen Claudiův. Stavební práce probíhaly v létech 100-112 a byl vyhlouben šestiboký přístavní bazén, o stranách v délce 358 m a hluboký 5 m, o rozloze 32 hektarů a s moly v celkové délce 2000 metrů. Byl také prokopán další kanál, propojující přístav s tokem Tiberu, a spojení s Ostií zajišťovala nová dvouproudová silnice. V Portus Traiani byly vystavěny sýpky a skladiště pro lepší uskladnění dovážených potravin.

Pozdně starověká fáze.

Po dlouhou dobu byl považován za předměstí Ostie a statut samostatného municipia dostal teprve za císaře Konstantina I. (306-337). Od té doby nesl Portus, předtím zvaný Portus Ostiae či Portus Augusti, nové jméno Civitas Flavia Costantiniana Portuensis, ke cti císaře, a obecně byl označován jako Portus Romae, ke ztrátě významu Ostie, jež začínala procházet úpadkem. V témže období byl Portus obehnán hradbami. Claudiův přístav se zanesl pískem ve čtvrtém století. Portus utrpěl škody na přístavních budovách za útoku Alarichových Visigótů roku 408 a Genserichových Vandalů roku 455, ale znovu se vzpamatoval; Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator (* Scolacium asi 485 -+ Scolacium asi 580) popisuje množství lodí, zakotvených u jeho mol, a také Prokópios z Kaisareie (Προκόπιος ὁ Καισαρεύς, * palestinská Καισάρεια, lat. Caesarea ad mare asi 490 - + Konstantinopol asi 565) ho popisuje jako kvetoucí město. Smrtelnou ránu mu zasadil vpád Vitigisových Ostrogótů roku 537.

Císařský Palác a Amfiteátr.

Na severozápadní straně Trajánova přístavního bazénu byly objeveny základy velkého paláce, pravděpodobně císařského vlastnictví. Roku 2009 byl objeven i malý Amfiteátr, schopný pojmout asi dvě tisícovky diváků a zřejmě určený k soukromým hrám [srov. Elysa FAZZINO, Scoperto anfiteatro romano vicino a Fiumicino, v: „Il Sole 24 Ore“ z 1.10. 2009, http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2009/10/visti-da-lontano-roma-anfiteatro-scoperta.shtml?uuid=f2050044-ae80-11de-8022-a5c1b4f83c85&DocRulesView=Libero&refresh_ce=1;

doplněk překl.: archeologický tým „Portus Project“, iniciativy University of Southampton, ve spolupráci s British School at Rome, vedený Prof. Simonem Keayem, prokázal již roku 2014, že „císařský Palác - jeden z největších v Římě - a další stavby Portus, byly úmyslně a systematicky zbořeny, aby se zabránilo tomu, aby padly do rukou barbarů. Mít kontrolu nad Portus znamenalo mít kontrolu nad Středomořím, byla to hlavní přístupová, ale také výchozí cesta hlavního města. Císařský Palác byl nadále užíván jako správní a rezidenční centrum přístavních úřadů až do konce 5. století, kdy kontrola nad Římem a jeho okolím přešla do rukou Ostrogótů. Nicméně se smrtí ostrogótského krále Theodericha v první čtvrtině šestého století a vpádem byzantského vojska pod Belisarovým velením v rámci záměru znovu dobýt Itálii, se Portus změnil v místo, o něž zápasili Ostrogóti a Byzantinci: kdo kontroloval Portus, mohl omezit či zamezit zásobování Říma obilím a základními potravinami. Nakonec se stali vítězi Byzantinci a zbořili císařský Palác, aby znemožnili jeho proměnu ve strategickou základnu, z níž by bylo ohrožováno zásobování Říma potravinami. Demolice budovy, vysoké 15 metrů, si musela vyžádat velkou námahu. Pracovali velmi systematicky, aby zbořili budovy, které stály čtyři století“, srov. Alec FORSSMAN, Portus fue destruido intencionadamente, v: „National Geographic. España“ z 9. 1. 2014, http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/actualidad/8842/portus_fue_derribado_intencionadamente.html]

Bibliografie: Ida BALDASSARE - Irene BRAGANTINI - Chiara MORSELLI, Necropoli di Porto. Isola sacra, Řím, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1996, ISBN 978-88-240-3863-8; Lorenzo DI DOMENICANTONIO, Portus, Milán, Andromeda Editrice, 2008, ISBN 978-88-99643-65-6; Lidia PAROLI - Kristina STRUTT, Portus: An Archaeological Survey of the Port of Imperial Rome, red. S. J. KEAY - Antonia ARNOLDUS-HUYZENDVELD, Řím, British School at Rome, 2006, ISBN 978-0-904152-47-0.


„Forum Ancient Coins“ ze 14.7. 2012
https://www.forumancientcoins.com/gallery/displayimage.php?album=4287&pos=43


„Künker Münzauktionen und Goldhandel“ , Spring Auction 2016, Lot number 717
https://www.kuenker.de/en/archiv/stueck/115480

Estimated price: 500.00 €                          Hammer-price / sale price: 950.00 €

Portus Traiani u Fiumicina na satelitních snímcích


zde vidíme plavební kanál, propojující Portus Traiani s Tiberem (Canale di Navigazione), doky (Darsena), Severovské sýpky (Magazzini Severiani), císařský Palác (Palazzo Imperiale), sklady amfor s olivovým olejem (Magazzini Oleari), sklady amfor s vínem (Magazzini Vinari) a Bakchův chrám (Tempio di Bacco)Claudiův a Trajánův přístav


zde jsou červeně označeny posud objevené základy mol a staveb Claudiova přístavu


Ostia a Portus (Jean-Claude Golvin): 1 Claudiův přístav; 2 Maják; 3 Trajánův přístav; 4 Nekropole na Isola Sacra, nezastavěné ploše, oddělující Ostii a Portus; 5 tok Tiberu; 6 Fossa Traiana, plavební kanál, spojující Trajánův přístav s tokem Tiberu; 7 město Ostia; 8 ostijská brána, z níž vycházela silnice Via Ostiense do Říma; 9 Řím

Claudiův a Trajánův přístav (Jean-Claude Golvin): 1 Claudiův přístav; 2 Maják; 3 hypotetické umístění kolosální sochy; 4 Trajánův přístav; 5 plavební kanál Fossa Traiana; 6 sýpky a sklady; 7 pozdně starověké molo


Trajánův přístav: rekonstrukce fasády císařského Paláce (Portus Project)

Rekonstrukce malého Amfiteátru u císařského Paláce (Portus Project)

současná vzdálenost přístavního bazénu Portus Traiani od moře

 


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ